Hradec nad Moravicí

  • Datum otevření: 2. 2. 2021
  • Poselství: Mateřská láska, ochrana a pomoc
  • Patronace: Marie Magdaléna a Archanděl Jofiel
  • Barva: barevně proměnlivý
  • Místo: Zámecký park v blízkosti sochy dívky


Tento portál je nám dán,
Boží láskou spravován.
Svůj život můžeš naplnit,
své srdce zahojit.
Proud lásky je zde v hojnosti,
nastává čas rovnováhy a radosti.
Kdo lásku nepoznal,
ať se chopí svojí moci
a nezůstává při nemoci.
I tvůj proces započal,
neboj se už, člověče
pojď a ty generace uzdravuj.
Co ti ode přáno bylo,
nyní ti je dovoleno.
Už se nemusíš soužit se,
ku pomoci otevři se.
Kdy jindy než teď,
podej ruku a hleď.
Zázraky se můžou dít,
stačí si je dovolit.