Praha

  • Datum otevření: 2018
  • Poselství:
  • Patronace: Stvořitel
  • Barva: zlatá, bílá
  • Místo: Nachází se v blízkosti baziliky Sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.


Otevření Vyšehradského portálu, naplňuje dávné proroctví kněžny Libuše. Znovuzrození živoucí síly ve vertikále Božského Světla a horizontu pozemské roviny bytí. Věčné žehnání milostí Boží v živém spojení Nebe a Země. Povstává nový potenciál uvést pozemské žití do rovnováhy. Portál odkázán celé Praze a jeho působení je rozšířeno daleko za hranice naší země.


Je čas složit všechny zbraně, v pravdě podívat se na ně
odevzdat tu tíhu, která Zemi tlačí
poznat dál už není tato cesta možná
neb s tou tíhou kráčet jako sebe sama v mukách vláčet
Je čas sejmi Lásku z kříže utrpení dál mučit ji už možno není
Láska co krev Ti proudí v žilách
Postavit se zpříma je v Tvých silách.
Ve středu Kříže staň, nepatři již v mukách naň.
Kříž Stvoření, tam kde se setkává Nebe se Zemí, místo věčné sebe sama zrození.
V proudu Boží Milosti ožívají posvátné kosti chrámu Ducha těla,
zazpívej Duše to, cos vždy chtěla.
Čas, tlukot srdce – krví naplněno.
Citem lidství, darem tím z posvátného Zdroje,
obnov a živ bytí svoje.
Amen