svatý Hostýn

  • Datum otevření: 9. 9. 2020
  • Poselství: Ochrana Matky Boží
  • Patronace: Panna Maria
  • Barva: Bílé světlo zářící barvami duhovými
  • Místo: Mezi stromy nad Vodní kaplí


Hostýnským portálem proudí průzračně bílé paprsky lásky Stvořitelovy, jenž v záři Slunce rozehrány jsou všemi barvami. Toto místo ochraňuje a oslavuje obraz nádhery lásky Boží. Hrou světla a stínu, dostává svou barvu i vystupuje jeho hmatatelný tvar, neb nyní opět světlo a tma spolu tvoří. Bůh – Stvořitel – Tvůrce Všehomíra vám svým světlem žehná Milostí Boží. „Vy jste Já, Já jsem Vy! Tak tomu jest, bylo i bude!“ Matka Boží Panna Marie svou přítomností naplňuje tento portál i všechny, kdo do něj vstoupí, jsou pod její ochranou a Boží Milostí.