Vyšehrad

  • Datum otevření: 2018
  • Poselství: obroda národa
  • Patronace: Stvořitel
  • Barva: zlatá, bílá
  • Místo: Nachází se vedle katedrály na Vyšehradě. Mezi čtyřmi sochami.


Je čas složit všechny zbraně, v pravdě podívat se na ně.
Odevzdat tu tíhu, která Zemi tlačí.
Poznat, že dál už není tato cesta možná,
neb s tou tíhou kráčet je, jako sebe sama v mukách vláčet.
Je čas, sejmi Lásku z kříže utrpení, dál mučit ji už možno není.
Láska, co krev Ti proudí v žilách.
Postavit se zpříma je v Tvých silách.
Ve středu Kříže staň, nepatři již v mukách naň.
Kříž Stvoření, tam kde se setkává Nebe se Zemí, místo věčné sebe sama zrození.
V proudu Boží Milosti ožívají posvátné kosti chrámu Ducha těla,
zazpívej Duše to, cos vždy chtěla.
Čas, tlukot srdce – krví naplněno.
Citem lidství, darem tím z posvátného Zdroje,
obnov a živ bytí svoje.
Amen