top of page

Kongo

    • Datum otevření: 21. 11. 2023

    • Poselství: Odpusť křivdy, uleví se ti.

    • Patronace: Archanděl Metatron

    • Barva: růžová, magentová, fialová

    • Místo: Margherita Peak, Mount Stanley

Dnešní portál světla v Kongu na nejvyšší hoře Margherita Peak je pro Afriku zásadní při přeměně její role. Znovu se obnoví její důstojnost i čestné místo ve společenství národů na Zemi.

Stvořitel

Patronem portálu je archanděl Metatron. Je to patron mimořádný svoji silou, učí nás vážit si sami sebe, mít jistotu a stabilitu v této neklidné době. Nastolí rovnováhu těla i ducha, všem kdo do portálu vstoupí.

archanděl Metatron

Horou prostupuje světelný sloup a od něj se roztáčí spirála ve velikém víru a rozprostřuje se na celou Zemi. Uprostřed dění stojí obrovský Metatron a kolem něj se mísí růžová, magentová a fialová.

Nad horou svítí holografický nápis "Odpusť a zapomeň křivdy."

Jsme hluboce zakořeněni a přes nás se rozpouští všechny problémy země z historie i současnosti.
Měkká hebká substance, která se točí ve spirále, obtéká horu a pak každého obyvatele Konga. Prostupuje do všech lidí, i do krutých bezcitných vládců a mění jejich nastavení. Z vlád a vládců zaměřených na osobní prospěch se stávají takoví, kteří ctí planetu Zemi a její obyvatelstvo. Děje se to tak, že nejdříve ztrácejí sílu, jejich temný skelet se hroutí a jejich temná energie se rozpouští a poté, jako podajní beránci, se učí pokoře a lidskosti.

Domorodí lidé dlouze odpočívají v meditačním stavu a napojují se na Stvořitele. Začínají znovu dýchat se Zemí, je slyšet tlukot jejich srdcí a tep Země, jak se s ním slaďují.
Metatron jako veliký dirigent harmonizuje tuto symfonii uzdravení, posiluje každého Konžana a rozsvěcuje na jejich čelech světlo naděje.

Vše se vlní, vibruje, očišťuje, nabíjí.

Děj v tomto portále uzdravuje i klimatické podmínky v této zemi, aby byly příznivé pro život - pro vegetaci, zvířata i člověka.
Stojíme kolem Metatrona, za mámi všichni mistři a velmi silně vnímáme vzájemnou propojenost a podporu.
Stvořitel žehná tomuto portálu.

bottom of page