top of page

Kamerun

    • Datum otevření: 28. 11. 2023

    • Poselství: "Skrze tento portál se probouzí moudrost duše a otevírají nové možnosti."

    • Patronace: Saint Germain

    • Barva: magentová, fialová

    • Místo: hora Fako, Mount Cameroon

Portál světla je dnes otevřen v Kamerunu v pohoří Mount Cameroon na nejvyšší hoře Fako Je to portál, kde se otevírají nové možnosti Kamerunu. Otvírá se paměť tohoto národa, jeho moudrost a učí se zodpovědnosti za své slova, myšlenky a činy. Otvírá se zde nová budoucnost celé Afriky.

Stvořitel

Patronem portálu je Saint Germain. Přinesl na Zemi dar fialového plamene a Atlantské léčení. Zde se otvírá moudrost duše i léčení a transformace fyzických i psychických problémů a zatížení. U všech , kdo do portálu vstoupí se probíhá veliká transformace a léčení. Rád vám ve všem pomohu.

Saint Germain

Je to magické místo. V oparu kolem hory se mísí černá a siena pálená, a ty se proměňují ve všechny barvy spektra a poté v magentovou a zlatou.

Je to nádherný kout na Zemi. Z hory stoupá do vesmíru sloup světla a my zakořeňujeme do středu Země. Srdce přítomných jsou spojena vysokými energetickými oblouky a uprostřed, ponořen v zářivě magentovofialové, se zjevuje veliký Saint Germain a přes něj do vesmíru stoupá paprsek.
Všechno se točí ve víru, k hoře se přibližuje veškerá nádherná divoká fauna spolu s deštnými pralesy a přicházejí tančit domorodí Pygmejové a ostatní přírodní kmeny. Tančí rytmické tance v souladu s tepem Země.

Saint Germain se tyčí nade vší tím děním a žehná, rozsévá semena harmonie, lásky a svobody. Všude je plno barev - v přírodě i na šatech kamerunských žen. Bělostné zuby v tmavých afrických tvářích svítí a domorodí lidé i nás učí, jak vnímat přírodu a její dary. Jsou tak silně napojeni na matku Zemi, že veškeré nepřízně v historii a trápení v současném světě dokáží transformovat, rozpustit v horách kolem, umí se mentálně omývat ze všeho utrpení a čistí se ve vodách Kamerunských řek.
Je to národ laskavý, skromný a zároveň hrdý.

"Spojte se s našimi srdci a i my vám můžeme pomoci ve vašem civilizovaném a matce Zemi odcizeném světě."

Saint Germain: "Žehnám této zemi a přes Kamerun celé Africe. Je to nádherný kontinent. Je to prostřený stůl pro tělo i ducha člověka."

bottom of page