top of page

Nigérie

    • Datum otevření: 7. 12. 2023

    • Poselství: "Všechno je Láska. Kde není láska, není život. Kde není láska, není nic."

    • Patronace: Paní Marie

    • Barva: magentová

    • Místo: hora Chappal Waddi, rezervace Gashaka Forest Reserve

Další portál světla v Nigerii na nejvyšší hoře Chappal Waddi je otevřením další pomoci Nigerii i celé Africe. Je to důležitý průchod světla, který pomáhá nastolit lidskost, přátelství a lásku mezi všemi lidmi.

Stvořitel

Patronem portálu je Paní Marie je to záruka rozšíření soucitu, Milosti Boží, jemnosti a lásky pro všechny obyvatele Nigerie a hlavně děti. Všichni jsou pod její ochranou, kdo do portálu vstoupí.

Paní Marie

Panna Marie čeká, až se shromáždí všichni mistři, vysoké bytosti světla a my se postavíme na svá místa. Je zřejmé, že bude potřebná veškerá pomoc. Panna Marie propojena se Stvořitelem dohlíží, aby bylo dosaženo cíle.

Panna Marie silně vyzařuje a vše prozařuje Láskou, je to obrovské rozsáhlé biopole, aby byly zasaženy i nejvzdálenější oblasti Nigérie a Afriky.
Všichni jsme hluboce zakořeněni kolem vrcholu hory, kolem nás stoupá vysoký sloup světla, široký a silnostěnný. Všude kolem prostupuje magentová, jsme propojeni přes kořeny v Zemi, přes srdce a přes paprsky k centrálnímu Slunci.

Vnímáme tíhu a milióny problémů této země. Nelze je vyřešit rozumovou cestou, jsou velmi komplikované, zauzlované a světskými prostředky neřešitelné.
Proto tu stojí uprostřed veliká láskyplná a milující Panna Marie, aby zemi uzdravila skrze Lásku, především skrze lásku mateřskou.

Odvíjí se proces léčení - v každém přítomném i vzdáleném srdci Nigerijce je oživena boží milost, láskou jsou ošetřena všechna utrpení a traumata, do každé buňky každého Afričana je vložen hojivý program.
Matky rodící a vychovávající děti dostávají do mateřského mléka informaci o naději nalepší život, a tak ji mohou předávat svým potomkům. Každé nigerijské dítě dostává požehnání od Panny Marie a od Stvořitele.
Děti se rodí s novým náhledem na život, učí se opustit beznaděj a útrpnost svých rodičů, čistí se od dějinných nánosů.

Cítíme tíhu, vnímáme velkou zodpovědnost při otevírání tohoto portálu a zároveň úlevu, že vše je pod ochranou Panny Marie a Stvořitele.
Panna Marie bere do náruče každé dítě a vkládá do něj mateřskou lásku a otcovskou ochranu od Stvořitele. Uklidňuje vyděšené či apatické děti i rodiče, snímá z nich tíhu dosavadního života, temným silám a krutým vládcům bere sílu a odzbrojuje je čistou Láskou, kterou do té doby nepoznali. Jejich temné obaly se rozpadají v prach a zůstává jen nahý člověk tak, jak byl stvořen.

bottom of page