top of page

Libye

    • Datum otevření: 14. 12. 2023

    • Poselství: "Jen ve ztišení uslyšíte Pravdu."

    • Patronace: Mohamed

    • Barva: barvy Země až po zlatou a fialovou

    • Místo: hora Bikku Bitti, pohoří Tibesti

Dnes otevřen další portál světla v Libyi na nejvyšší hoře Bikku Bitti. Je to mimořádný portál, který přináší nový obraz Afriky i celé Libye. Je to obraz nových uvědomění, spolupráce, přátelství a harmonie. Spojovací článek je láska ke všemu a všem. Sjednocení všech lidí Libye i celého kontinentu.

Stvořitel

Patronem portálu světla je Mohamed. Je představitelem lidskosti, odpuštění, milosti Boží a podpory žen a dětí. Jeho učení bylo často převráceno a nesprávně interpretováno. Vše uvádí na pravou míru. Je zastáncem země bez válek a konfliktů, ve vzájemné úctě a toleranci pro všechny lidi v Libyi, ale i v celé Africe. Všichni jsme si rovni a všichni jsme jedno.

Mohamed

Uprostřed shromáždění se zjevuje velký Mohamed, kruh kolem nás uzavírají všichni mistři a přítomní se propojují Nebe-Země.

Nastává úplné zklidnění a ztišení (dosud nebylo možno nic vnímat pro politický a vojenský hluk).
Mohamed pokládá na území něco jako bílou deku, aby uklidnil komplikovanost Libyjců, všechno ztrne, zastaví se čas a pohyb a probíhá velmi pomalu a ztěžka restart života v Libyi.
Ticho, bod nula.

To trvá dlouhé vteřiny a minuty a bude ještě doznívat i po otevření portálu.
Léčení tichem a restartování směřuje i do světa, zvláště do izraelsko-palestinského konfliktu.
Toto je nejzvláštnější očista Země, všechno je nehybné, zkoprnělé, jen Mohamed a mistři dělají svou nenápadnou, jemnou, ale velmi účinnou práci.

My jsme pozorovatelé a držíme prostor.

Konečně portál začíná svítit, ale vše se probouzí k životu velmi velmi pomalu, tak jako když se opatrně zkouší porouchaný stroj po opravě - nejdříve na nízké otáčky, abychom zjistili, zda můžeme přidávat, jestli to Libye unese, přijme a pochopí.

Tady se projevuje veliká síla Mohameda, která je velmi jemná, pozvolná, ale důsledná a mocná.
V portálu se proměňovaly nádherné zemité barvy, hnědá, žlutá... až ke zlaté a fialové.
Portál mocně svítí na Libyi, Afriku a vysoko do vesmíru.

bottom of page