top of page

Maroko

    • Datum otevření: 28. 12. 2023

    • Poselství: "Miluji vše, co jsem stvořil."

    • Patronace: Mohamed

    • Barva: sluneční žluť, zlatá, fialová

    • Místo: hora Džabal Tubkal, pohoří Vysokého Atlasu

Portál světla v Maroku na nejvyšší hoře Džabal Tubkal je velmi důležitý pro celou oblast i muslimský svět v Africe. Jedná se o portál pod patronací Mohameda a ten spravedlivě spravuje celou tuto oblast svou jemností, silou pravdy a upřímné snahy pro nejvyšší dobro celého Maroka i celého afrického kontinentu.

Zde se otevírají nové možnosti pro celé Maroko ekonomické, sociální i duchovní. Jedná se o portál jistoty a stability, samostatnosti, a odvahy být sám sebou. Zároveň jednotou v této síle, jednota Maroka a celé Afriky je podporována láskou Mohameda.


Stvořitel a patron portálu Mohamed

Scházíme se všichni na nejvyšší hoře Maroka proto, že hory chrání obyvatele, kteří žijí pod horami a energetický dosah portálu je velký.

Mohamed je široce rozkročen nad horou a nad celým pohořím Atlas. Jsme všichni propojeni mezi sebou a s mistry, zakořeňujeme se do středu Země a ukotvujeme se na Centrálním Slunci, velký Mohamed vše stabilizuje a prostupuje vším.

Lidé v Maroku žijí v přítomnosti, a to je velmi ochraňuje před beznadějí z chudoby. Dokáží se okamžitě soustředit na nově vznikající portál na hoře Džabal Tubkal. Ihned spolupracují, snaží se pochopit důležitý ozdravný proces, jsou nápomocni pomoci sami sobě, v Mohameda mají velikou a naprostou důvěru.
Mohamed zastavuje pohyb a těkající mysl marockého lidu, s velkou jemností jej přiměje ke zklidnění a meditaci.

Ukazuje se, že rychlý a neklidný život Maročanů přikrývá bolesti a traumata, že Maročané nechtějí nahlédnout na příčiny těžkého života. Je to pro ně záchrana i past - mohou tak docela obstojně žít, ale nemohou se plně uzdravit. Mohamed proto ztišuje jejich mysl a zklidňuje jejich pohyb, Sluncem a větrem vymetá z jejich duší nánosy usazených traumat a kropí je Živou Vodou od Stvořitele.

To je zásadní okamžik - vyschlá či vysychající srdce ožívají, plní se Živou Vodou a rozsvěcuje se Boží jiskra v nich. Je to jako když zalejete rostlinu trpící dlouhodobým suchem.
Maročané přijímají tuto osvěžující a oživující tekutinu Lásky a vychutnávají si už tak dlouho nepoznanou slast a radost.

V místě se točí všechny barvy, skořicová, zelenkavá, barvy země, mezi nimi vyniká sluneční žluť a zlatá, z nebe padá vesmírná modř a fialová.

"Miluji vás." Mohamed
"Miluji vás." Stvořitel

bottom of page