top of page

Mauretánie

    • Datum otevření: 7. 1. 2024

    • Poselství: "Polož se do mé náruče a spočiň v ní."

    • Patronace: Mohamed

    • Barva: Zlatá, zelenkavá, královská modrá, fialová

    • Místo: hora Kediet Ijill, plošina Adrar

Portál světla v Mauretánii na nejvyšší hoře Kediet Ijill je mimořádný pro celou Mauretanii i celý africký kontinent. Je to portál rovnoprávnosti, sebeúcty afričanů, respektu, spravedlnosti, taky lásky a radosti z života.

Stvořitel

Patronem portálu světla je Mohamed. Vše ochraňuje svoji moci, jemností a láskou. Spravedlivě dohlíží na všechno dění v této zemi i ve všech islámských státech. Je ochránce žen i dětí, usmíření a harmonizace ve společnosti. Učí vzájemné úctě a porozumění mezi lidmi.

Mohamed 

Držíme v kruhu propojení, jako blesk mezi námi proběhne spojení přes srdce, kruh je sytě červený. Kolem nás jsou všichni mistři a uvědomujeme si přítomnost Mohameda, je to on, který vše zaštiťuje a podporuje proces otevírání portálu. Je tak veliký, že nejde shlédnout v celé jeho velikosti.
Světelný sloup se zvedá k nebi a vysoko do vesmíru, ve spirále se zároveň zanořuje hluboko do zemských vrstev. Vše se točí ve víru spolu se všudypřítomným pískem. Jemné vibrace harmonizují prostor kolem portálu a šíří se pocelé Mauritánii.

Mauritánci vnímají tyto jemné vibrace, umí číst v písečných vlnách a dunách, rozpomínají se na stará vědění, v hrudi jim rezonuje srdeční tep s čímsi pradávným, s moudrostí Atlantidy. Vnořují se do svého nitra, očišťují svou důstojnost zaprášenou, zanesenou a zašlapanou dějinnými událostmi.
Mohamed velmi jemně řídí tento proces. Vše se děje velmi něžně, mírně a láskyplně, jako když se písek v mírném vánku pohybuje po dunách.

Barvy se tu střídají, písková, zlatá, magentová, fialová, královská modrá, svítivě zelená.
Mohamed: "Nemusíš nic, člověče, jen otevři své srdce Lásce."
Portál září.

bottom of page