Metatron

Jsem nejvyšší z nejvyšších archandělů. Všem vám nabízím svou pomoc a podporu. Dávám vám učení jako se s pojit s nevyšším světlem svého zdroje. Se světlem „Já jsem“. Kdykoli mě pozvete a projevíte vůli učit se, tak vás povedem k Božskému světlu. Metatron


Zbavte se předsudků, povyšování, ega a odsuzování. Všichni jsme jedno. Jen s čistým srdcem můžete stoupat a dostat se do vnitřní jednoty a splynutí se sebou, s přírodou a se zemí. Je mnoho trhlin v jednotě, buďte láskou, která zaceluje všechny trhliny až do úplné jednoty. Tehdy bude ráj na Zemi a hojnost Zlatého věku. Metatron