Saint Germain

Atlantské léčení

Saint Germainův Fialový plamen transformace, dále Atlantské léčení. Tyto dříve zatajované techniky jsou nyní dány všem lidem ve známost, aby jim pomohly vyrovnat se s minulými životy a zatížením, které si duše nese putováním na Zemi. Je to zbavení se starých křivd a utrpení. Odpuštění starých vin, kdy jsme někomu ublížili zneužitím moci, nebo kdy jsme zase byli v roli oběti a nechali si ubližovat. Vyrovnání těchto bloků v podvědomí, které způsobují špatné naprogramování naší mysli. Vše jsme si způsobili sami svými myšlenkami a skutky, ale teď máme velikou možnost to vše vyčistit a harmonizovat své vnitřní prostředí. Při atlantském léčení a meditaci fialovým plamenem dochází k rozpouštění těchto bloků v podvědomí. Je to opravdu veliký dar, při kterém dochází k harmonizaci našeho vnitřního prostředí, ke zklidnění psychiky, k léčení oslabených orgánů v těle, harmonizaci jemnohmotných těl, k aktivaci DNA, ke zvýšení vibrací, napojení na naše vyšší já, aktivaci Boží jiskry. Napojením na vyšší zdroj a na informační biopole si člověk začíná rozpomínat, proč se narodil právě v této době a jak on může pomoci planetě vzestoupit.

Je to mimořádná doba, kdy mají možnost světelné bytosti a nanebevzatí mistři, archandělé i andělé nám velice pomoci s tím odčinit všechny karmické záležitosti z našeho minulého života, bez tohoto zpracování nemůžeme vzestoupit na vyšší úroveň bytí. Až se ze svou minulostí vyrovnáme, můžeme jít dále, tím se změní i podoba podstaty našeho těla. Lidem je moc těžké, se s touto svou zátěží vyrovnat. Nepamatují se, čeho se v minulých životech dopustili, jaké přísahy vyřkli, kdy zneužili moc, kdy trpěli, byli pronásledování, perzekuování. Na základě univerzálního respektování svobodné vůle, se po učiněném rozhodnutí a následném požádání mohou dít změny ve smyslu pomoci při čištění nepříznivých záznamů, které jsou uloženy v DNA i paměti duše. Bez této zátěže, která se promítá i do současného života se jim bude dýchat lehčeji a důsledky jejich dřívějších rozhodnutí a nesprávných činů, je-již nebudou ovlivňovat a určovat v současném životě. Vyjímečnou možnost zastavení a vyléčení zatížení z minula, může využít pro svou očistu každá duše. To jakou cestu si duše vybere záleží na ní. Nyní je přelomová doba, doba neskutečných zázraků a možností realizovat a tvořit náš svět. S důvěrou v sebe a s pomocí pracovníků světla, silou našeho uvědomění, víry a naděje to jistě dokážeme. Pomohou nám k tomu i naše děti připravené na tento úkol. Saint Germain