Stvořitel

Váš život je vaše píseň, vy jste orchestr, který zní vaším životem. Zvolte si tón lásky, radosti, volnosti a plujte životem s lehkostí a vírou v mou pomoc. Toto je odkaz pro vás všechny, kteří máte strach a beznaděj z toho jak jít dál. Všechny starosti a rozhodnutí pošlete do mých rukou. Proste o nalezení řešení a správného směru pro nejvyšší dobro. A věřte, že se vám jej dostane. Stvořitel