Rada Starších

Milovaní, vraťte se do svých srdcí. Modlete se a věřte v Boží pomoc. To, co se děje je v Božím plánu, i když teď nechápete co to znamená. Věřte, že tato změna je potřebná i před vstupem do 5. dimenze. Ti, kteří budou žít v lásce a jednotě s Božím plánem zažijí Zlatý věk. I když to teď může vypadat jakkoli beznadějně, věřte, že vše se v dobré obrátí. Milované lidské bytosti, máme vás rádi, budeme vám pomáhat, aby jste naplnili Boží plán. Žijte ve svých srdcích upřímnou láskou, která tvoří zázraky. Začněte, prosím, každý od sebe, s odvahou, bez posuzování v čistotě myšlenek. Žijte v lásce tady a teď v přítomném okamžiku. Toto je univerzální recept pro vás všechny. Vaše Rada Starších