top of page
Saint Germain_edited.png

Saint Germain

Atlantské léčení

Lidstvu je v této době dáno mnoho možností, jak se rychle vyrovnat s minulostí a navýšit potřebné vibrace. Je to Saint Germainův Fialový plamen transformace, dále Atlantské léčení. Tyto tajné techniky jsou dávány všem lidem ve známost, aby jim pomohly. Je to veliký dar lidstvu. Pomáhá jim vyrovnat se s minulými životy, se zatížením, které si duše nese putováním na Zemi. Je to zbavení se starých křivd a utrpení. Odpuštění starých vin, kdy jsme někomu ublížili zneužitím moci, nebo kdy jsme zase byli v roli oběti a nechali si ubližovat. Vyrovnání těchto bloků v podvědomí, špatné naprogramování naší mysli. Vše jsme si způsobili sami svými myšlenkami a skutky, ale teď máme velikou možnost to vše vyčistit a harmonizovat své vnitřní prostředí. Při atlantském léčení a meditaci fialovým plamenem dochází k rozpouštění těchto bloků v podvědomí. Je to opravdu veliký dar, při kterém dochází k harmonizaci našeho vnitřního prostředí, ke zklidnění psychiky, k léčení oslabených orgánů v těle, harmonizaci jemnohmotných těl, k aktivaci DNA, ke zvýšení vibrací, napojení na naše vyšší já, aktivaci Boží jiskry v nás a tím napojení na vyšší zdroj na informační biopole. Člověk si začíná rozvzpomínat, proč se narodil právě v této době a jak on může pomoci planetě vzestoupit.

Je to mimořádná doba, kdy mají možnost světelné bytosti a nanebevzatí mistři, archandělé i andělé nám velice pomoci s tím odčinit všechny karmické záležitosti z našeho minulého života, bez tohoto zpracování nemůžeme vzestoupit na vyšší úroveň bytí. Stále nás naše vzpomínky stahují do hmoty do duality, až se ze svoji minulostí vyrovnáme, můžeme jít dále, ke krystalické podobě našeho těla. Lidem je moc těžké, se ze svoji zátěží vyrovnat. Nepamatují se, čeho se v minulých životech dopustili, jaké přísahy vyřkli, kdy zneužili moc, kdy zase trpěli, byli pronásledování, perzekuování. A v tom, jestli požádají, protože všichni respektují jejich svobodnou volbu. Mohou jim duchovní průvodci vyčistit tyto nepříznivé záznamy z jejich DNA i paměti duše. Bez této zátěže, která se prolíná i do tohoto života se jim bude dýchat lehčeji a důsledky jejich dřívějších rozhodnutí a nesprávných činů, již nebudou mít moc ovlivňovat jejich životy současné. To je ten dar lidstvu, zastavit a vyléčit jejich zatížení z minula. Je to výjimečná možnost, kterou každá duše může využít ve svůj prospěch, očistou své duše. A jakou cestu si vybere, zda cestu vzestupu nebo chce pokračovat ve hmotě a dualitě záleží na ní. To je ta přelomová doba, doba neskutečných zázraků a možností realizovat, tvořit náš svět. Aby byl lepší, spravedlivější, čistší. S pomocí pracovníků světla, našeho uvědomění, víry a naděje to jistě dokážeme. A pomohou nám k tomu i naše děti připravené na tento úkol. Všichni věří, že teď tuto možnost nepropásneme, ale podaří se nám to dotáhnout do zdárného konce. 

 Saint Germain

bottom of page