top of page

Aljaška

• Datum otevření: 21. 1. 2024

• Poselství: "Podpořím tvůj tvůrčí potenciál."

• Patronace: archanděl Jofiel

• Barva: fialová, bílá, zelenkavá, světlemodrá, teké žlutý paprsek duchovního osvícení

• Místo: hora Mount McKinley, Denali

Dnes otevřen další portál světla v Severní Americe na Aljašce na nejvyšší hoře Denali v Aljašských horách. Je velmi důležitý pro Aljašku i celý kontinent. Je to portál obnovy původních hodnot, spravedlnosti, čestnosti a víry v Boží pomoc. Znovu se otvírají dávné znalosti a schopnosti původních obyvatel.

Stvořitel

Patronem portálu je archanděl Jofiel, který pomůže Aljašce i celé Americe znovu poznat opravdovost, skromnost, sílu ducha, pravdivost a lásku ke všemu živému na této planetě. Vzájemná podpora a víra v Boží pomoc nám pomáhá tvořit krásnou a radostnou realitu, zažít lehkost bytí, lásku, harmonii a důvěru v lepší svět.

archanděl Jofiel

Spolu s mistry stojíme na vrcholu hory a hlubokým nádechem se propojujeme s nebem i zemí. Samotný nádech tvoří vysoký sloupec bělostné barvy přecházející do světle modré. Sloup světélkuje.
Ve spirále se roztáčí trychtýř a z něj odlétá setrvačnou silou zelená zář a padá na celou Aljašku a na celou polokouli.

Vody v řekách a jezerech vibrují, jako by se vařily a upozorňují tak na svou nepostradatelnost a nenahraditelnost. Bez vody není život.

Archanděl Jofiel nabírá do dlaní vodu z těchto řek a jezer a polévá aljašskou půdu a také každého obyvatele. Je to očista fyzická i duchovní, je úplná a vše se čistí křišťálově čistou vodou. Kapénky vody se tříští po cele Zemi a osvěžují také Afriku a vyprahlé suché oblasti na Zemi.
Je to veliká koupel pro lidstvo a veškeré stvoření. Tato koupel nás pomyslně vrací do časů stvoření Země a stvoření vodstva. Ryby a velryby se ve všech mořích a oceánech očišťují od nánosů a odpadů civilizace, uzdravují se a uzdravuje se vše živé v mořích a oceánech.

Najednou se všechny vody zvednou k nebi, jako by je něco nasálo a pak padají v celé síle a mohutnosti znovu na Zemi.

Jsou obohaceny o boží dech, jsou okysličené, ozdravené, vyčištěné.
"Voda a vzduch jsou tvá výživa, starej se o ně."
Stvořitel.

Archanděl Jofiel jemně pohupuje Aljaškou a celý proces očisty provází, ochraňuje, posiluje, ukotvuje.

bottom of page