top of page

Kanada

• Datum otevření: 7. 2. 2024

• Poselství: "Budu tam, kde potřebuješ."

• Patronace: archanděl Sandalfon

• Barva: barvy duhy

• Místo: Niagárské vodopády (Kanada)

Dnes otevřen další portál světla v Kanadě na Niagárských vodopádech. Je to portál očistný a znovu nastavení dávných hodnot, které jsou pro tento přelomový čas, pro celou Zemi, Ameriku i Kanadu velmi důležité. Jsou to pravda, láska, soucit, laskavost, upřímnost, skromnost. Rovněž také síla myšlenky a ducha, úcta ke všemu a všem. Ochrana přírody, rovnováha ve všem našem konání. Přišel čas se zamyslet nad svým životem a dát mu ten správný směr.

Stvořitel

Patronem portálu je archanděl Sandalfon, je parton čistoty, obnovy a vzájemné úcty k člověku i k přírodě, harmonizace těla i ducha. Pomáhá zpracovat karmické záležitosti, nastolit lehkost bytí v lásce a radosti. Jsem tu pro Vás.

archanděl Sandalfon

Blaženost. Od začátku jsme ponořeni v blaženosti. Na místě se propojujeme, mistři jsou shromážděni kolem nás a veliký Sandalfon vystupuje z vodní pěny. Kolem průsvitná mlha, bílá, modrá... S každou kapkou vody padáme do hlubin Země, jsme vynášeni na zemský povrch a znovu padáme do hlubin.

Je to nádherný proces očisty a relaxace, který tak moc všichni potřebujeme.

Každý pád do hlubin niagarských vod prožíváme hluboké ponoření do hlubin naší duše a pokaždé nacházíme neprobádané krajiny našeho Já. Prožíváme naprosté splynutí se vším stvořením, jsme každičkou kapkou vody, každou molekulou vzduchu, každým slunečním paprskem, každou buňkou, jsme všema a vším, není oddělenost, je jen JEDNOTA.

Všude kol létají andělé a archandělé, z nebe padají okvětní plátky květin a kolem se střídají nejkrásnější vůně.
Vzduch voní čistotou a je nasycen nadějí na nádherný život v náručí Matky Země. Archanděl Sandalfon propojuje naši hmotnou existenci se záměry naší duše. Naplňuje nás blažeností, rozpouští předsudky a obavy, křísí spící, přehlížené a nevyživené vrstvy našeho Já. Harmonizuje mužské a ženské energie.

Je to hluboká a naprostá očista Země, její přírody a celého Stvoření.

Probíhá nepřetržitě od dob, co padají vody z vodopádu.

Je to Stvořitelova očistná lázeň pro Zemi a její obyvatele. Sem přicházej člověče omývat se ze všeho, co ti neslouží, co ti ubližuje a škodí.

bottom of page