top of page

Washington

• Datum otevření: 14. 2. 2024

• Poselství: "Jsem boží syn a jsem člověk. Rozumím ti a pomohu ti."

• Patronace: Ježíš

• Barva: všechny barvy spektra, zlatá

• Místo: Washingtonův monument (Washington)

Dnes otevřen portál světla u Washingtonova monumentu ve Spojených státech Amerických. Jedná se o důležitý portál pro Spojené státy i celou Ameriku. Je to portál záchranný, stabilizační a  ochranný pro celé Spojené státy. Je to vítězství světla nad temnotou.

Stvořitel

Patronem portálu je Ježíš, je to představitel duchovna, pravdy, lásky, soucitu, jemnosti, pokory a víry v Boží pomoc i jeho ochranu.

Ježíš

Kolem monumentu se shromažďují Mistři a Ježíš, veliký nad monument, je ve středu dění. Všichni se hned propojujeme mezi nebem a středem Země.

Kde začít... Kolem se začíná všechno vařit jako ve velikém hrnci, převalují se dějiny, vzpoury, nepokoje, války, mísí se bílé obyvatelstvo s černým, Indiáni trpí pod tlakem civilizace, které nerozumí, která jim krade duši a která je zabíjí. Nade vším stojí a vládnou ekonomické zájmy. Ekonomie je tu nejsilnějším náboženstvím. Člověk ztrácí svou hodnotu, kterou kdysi přijal od Stvořitele.

Temné spolky jako temné mohutné smotky levitují nad Spojenými státy a manipulují americký i ostatní svět.
Je to obrovská pračka. Probíhá očistný proces, který provází, řídí a kontroluje Ježíš. Všechno, co se týká Spojených států, se pere v obrovské zemské pračce. Proces sahá až daleko daleko do vesmíru. Nezbývá než čekat, modlit se a podporovat ozdravení, pomáhají všechny portály světa a všechny brány světla, silně pomáhají Niagarské vodopády.

Každý občan Spojených států dostává do DNA nový impuls k novému vidění světa, každý je pohnut kleknout na kolena a pocítit boží moc nad sebou.

Povrchnost lidí odvává silný vítr, který proces praní doprovází.
Proces praní je velmi dlouhý, avšak velmi účinný.

Spojené státy se nadechují, rozpouští se těžký špinavý poklop, který zemi zakrýval a na lidi začíná svítit zlato ze Slunce a každý zří a cítí Stvořitelův Paprsek Lásky.

Náboženství ekonomiky se rozpadá na prach a nad celými Spojenými státy září nesmírné světlo.

bottom of page