top of page

stát New York

• Datum otevření: 21. 2. 2024

• Poselství: "Jsem varující i milující. Budeš-li na rozcestí, ukáži ti cestu."

• Patronace: archanděl Uriel

• Barva: bílá

• Místo: Mount Marcy (stát New York)

Portál světla ve státě New York na nejvyšší hoře Mount Marcy v pohoří Adirondack je velmi důležitý pro stabilitu a očistu celého státu New York, ale také celé Severní Ameriky. Zde se pročišťují velmi temné zóny a hlavně temné spolky ve státě New York, které řídily celou Ameriku i celý svět. Vše nepotřebné se ruší a rodí se nové tolik potřebné pro toto přelomové období. Síla světla a lásky prosvětluje vše temné a nepotřebné.

Stvořitel

Patronem portálu je archanděl Uriel. Je představitel velkých změn, vše nepotřebné se bude hroutit a nové se začne rodit. Budu vám pomáhat a svítit na cestu ke svobodě, lásce a spravedlivosti.

Archanděl Uriel

Kolem hory se vytvořil obranný val, který drží vysoké bytosti světla. Uvnitř kruhu stoupá ze středu Země vysoký silný sloup světla na Centrální Slunce a ještě dál. Z místa na hoře proudí silná energie - ochranná a čistící.

Všechny temné síly, co poletují kolem, se pod proudem čisté energie rozpadají v prach. V zádech cítíme nápor a útoky, ale naše společná síla je tak velká, že tlak zezadu se rozpouští a rozpadá, ještě než dorazí k nám. Přicházejí nové útoky, které se rozpadají, a tak se to děje stále dokola.

Archanděl Uriel vždy podepře každého, kdo by mohl upadnout pod tím silným náporem temné energie. V našem propojení je obrovská síla, kterou nemůže temná moc přemoci.

Vše se točí ve velikém víru a boží spirála, stvořená z čisté Lásky, je vyvrcholením celého procesu. Spirála se rozvírá nad státem New York, nad Spojenými státy, nad Americkým kontinentem, nad světem. Temné bytosti jsou osvobozovány z okovů zla a padají do hlubin Země k totální proměně. Proběhl tu generální úklid, ještě se vymetají zbytky nepokory, sobectví, hlouposti, neřádu a zla.

Z nového portálu padá na stát a kontinent bílá mlha. Je to čistota, kterou země velmi potřebuje.

bottom of page