top of page

New York

• Datum otevření: 28. 2. 2024

• Poselství: "JÁ JSEM"

• Patronace: archanděl Michael

• Barva: diamantová

• Místo: socha Svobody (New York)

Dnes byl otevřen v New Yorku u sochy Svobody mimořádně důležitý portál světla. Je to ukotvení a stabilita světla ve Spojených státech. Je to vítězství světla nad temnotou. Vítězství demokracie, svobody a lásky pro všechny lidi.

Stvořitel

Patronem portálu je archanděl Michael. Je představitel spravedlnosti, řádu, ochrany utiskovaných, zpracování karmických zatížení z minulosti, jak jednotlivce, tak národů Ameriky. Zde se čistí všechny nepravosti a pochybení, kterých se lidé v Americe dopustili, vůči původním obyvatelům nebo i ve válce severu proti jihu. Všem pomohu, kdo mě o pomoc a zpracování karmy požádá.

Archanděl Michael

Spolu s mistry jsme shromážděni kolem hlavy sochy.

Kolem celé sochy a podstavce rotuje tlustý věnec hutných smotků, které se schovávají pod tímto symbolem svobody, aby tato římská bohyně a symbol svobody Spojených států kryli egoismus a zvůli jednotlivců, kteří se vymanili z přírodního řádu, z jednoty a parazitují na lidstvu, na ostatních tvorech na planetě a na přírodních zdrojích.

Přijímáme světlo a silnou energii shora, abychom očistili samotnou sochu a pak i její blízké okolí. Poté se zvětšujeme úměrně se sochou a Archanděl Michael prostupuje celou sochou, čistí ji zevnitř a roste dál do veliké výšky a působí tak očistně na veliké vzdálenosti.
Je utvořenÿ vysoký světelný sloup a jako spojka mezi středem Země a Centrálním Sluncem míří daleko do vesmíru.

Tento portál je silnou podporou ostatním americkým portálům, je velmi důležitý a tvoří se vysoké spojující oblouky mezi portály Severní Ameriky. Archanděl Michael svatým mečem pobíjí síly zla a prosvětluje vše americké, posiluje sebevědomí původních obyvatel i současných obyčejných občanů Spojených států. Bystří jejich zrak, aby uviděli a rozpoznali pravdu od lži.

Celému dění pomáhají všichni mistři a bytosti světla po celé zemi. Stvořitel je tu spravedlivým a laskavým dohlížitelem nad procesem uzdravení Spojených států.
Ve spirále se točí modrá a modrá koule obaluje sochu a její léčivá substance se valí po americkém kontinentě. V jednu chvíli se převalí monumentální přírodní očista od severu k jihu - sucho, požáry, zemětřesení, tsunami, tornáda, orkány, povodně a jiné katastrofické očistné procesy, aby vzápětí nastal úplný klid a mír.

Lidé a Země zažívají spočinutí v bezpečné Stvořitelově náruči.
Klid a mír v zemi i v duších obyvatel hojí největší bolesti a pády člověka, ruší dopady válek a manipulace spolků a nadnárodních společností.

Proces se dokonává.

bottom of page