top of page

Severní Karolína

• Datum otevření: 28. 3. 2024

• Poselství: "Posílím tvou odvahu být sám sebou."

• Patronace: archanděl Samuel

• Barva: zelená

• Místo: Mount Mitchell (Severní Karolína)

Dnešní portál světla v Severní Karolíně na nejvyšší hoře Mount Mitchell je velmi stabilní a důležitý pro celou oblast. Je to portál, v kterém mohou lidé čerpat sílu a odvahu žít podle svých představ a morálních zásad.

Stvořitel

Patronem portálu je archanděl Samuel, představitel pravdy a spravedlnosti pro všechny lidi bez rozdílu barvy pleti i stavu bankovního konta. Je to portál síly a odvahy uskutečnit své sny a být sám sebou. Pro všechny lidi stejné podmínky i možnosti, rovnoprávnost a svoboda.

archanděl Samuel

Kolem hory je velké shromáždění vysokých bytostí světla, jsme propojeni a zvětšujeme se, a tak shlédneme shora dějiny, které se odehrávají pod námi. Uprostřed nás se rozsvěcuje světlo, námi prochází světelný sloup a uprostřed se zjevuje veliký Archanděl Samuel.

Najednou se v Čase utvoří veliká propast - široká a hluboká. Je to propast mezi dávnou historií, kdy zemi obývali Indiáni, a současnou Severní Karolínou, která přešla z bohatého zemědělství do překotného vydírajícího průmyslu a nade vším je hutný neprostupný poklop finančnictví, který dusí vše pod sebou.
Ve státě je nádherná příroda národních parků, ale zbytek požírá průmysl a nadnárodní a soukromé zájmy.
Působením otevírajícího se portálu se objevují pukliny - průduchy v krunýři finančnictví, praskliny se šíří a země i lidé pod ním začínají dýchat, vidí Slunce i naději a začínají slyšet Stvořitele.

Uvědomují si, že svět peněz, rostoucí ekonomiky a nadbytku nenasytí duši, která prahne po Lásce.

V krunýři finančnictví a ekonomiky jsou už velké trhliny a prorůstá jimi - jako květy cibulovin na jaře - touha spojit se se Stvořitelem. Samuel odmetá nánosy nepotřebností ze země, rozpouští povrchnost, sobeckost a nové "květy" zalévá laskavou pozorností. Potomci Indiánů a dalších domorodých obyvatel se rozpomínají na svou Zem, na svůj způsob života a znovuobjevují svou nesmrtelnou duši.

Obrovská propast v Čase se zaceluje, zatahuje se jako uzdravená rána a zelená barva života znovu oživuje vyhaslá místa.

Vše se děje velmi poklidně, pokojně, jakoby Čas neexistoval.

bottom of page