top of page

Mississippi

• Datum otevření: 07. 04. 2024

• Poselství: "Archanděl Zadkiel ti pomůže najít v těžké chvíli úlevu, uvolnění, radost a lehkost bytí."

• Patronace: archanděl Zadkiel

• Barva: zelená

• Místo: budova Kapitolu (Jackson)

Dnešní portál ve státě Mississippi v hlavním městě Jacksonu v budově Kapitolu je pro celý stát moc důležitý. Je to zakotvení světla, tak důležité pro všechny lidi v Severní Americe. Je to pilíř svobody, volnosti, spravedlnosti a lásky. Vše se přes tento portál čistí a obnovuje svoji původní krásu příroda , zvířata i lidé. Je to jeden z nejúžasnějších, nejintenzivnějších portálů na Zemi svoji velikostí, intenzitou a světlem.

Stvořitel

Patronem portálu je archanděl Zadkiel. Je představitel síly a odvahy uskutečnit svá přání, nalést sám sebe a být navždy svobodný a volný. Pomáhá nám činit správná rozhodnutí a jít správným směrem. Naše struktura se mění z uhlíkové na krystalickou. Kdo do portálu vstoupí je léčen archandělem Zadkielem a je pod jeho přímou ochranou.
Je to portál síly, lásky, radosti, vysokých vibrací, portál vítězství světla nad temnotou. Všichni obyvatelé vzhlížejí k tomuto světlu a radují se, je to očista karmy celého národa. Už nikdy nebýt otrokem! Už navždy svobodný a volný v lásce, to je krédem tohoto portálu. Lide Mississippi dostal si dar světla.

archanděl Zadkiel

Shromážděni kolem kopule budovy Kapitolu ve městě Jackson se zvětšujeme, rosteme k velikosti budovy a pak ještě výše.

Pod námi v budově, ve městě a ve státě Mississippi je veliké hemžení, spěchání, zmatek, honění se za penězi a majetkem, za prací pro stát a jeho nenasytnou ekonomiku.

Veliký archanděl Zadkiel vše zpomaluje, pomáhá lidem zastavit se, zpřítomnit se a naladit se na boží řád. Boží jiskra v člověku se obnovuje, rozsvěcuje, září.

Lidé ztrácí ostych, jsou odvážnější, nachází vnitřní svobodu a začínají tančit. Jak se postupně uzdravují jednotlivá místa kolem portálu a ve státě Mississippi, tak lidé začínají pociťovat lehkost bytí a bezdůvodnou radost.

bottom of page