top of page

Florida

• Datum otevření: 14. 04. 2024

• Poselství: "Jsem něžná láska a blaženost. Spočiň u mne."

• Patronace: archanděl Chamuel

• Barva: růžová, fialová

• Místo: Freedom tower (Miami)

Dnešní portál světla v Miami v budově Freedom Tower na Floridě je velmi důležitý pro celou Floridu, ale i celou Ameriku. Zde probíhá ukotvování světla a lásky do středu Země. Je to portál pochopení a úcty ke všem lidem, je to portál lásky pro nejvyšší dobro všech.

Stvořitel

Patronem portálu světla je archanděl Chamuel. Je představitel paprsku lásky, čistoty a spolupráce pro nejvyšší dobro. Kdo do portálu vchází je obalen růžovou křišťálovou kouli a aktivuje se mu Boží jiskra v srdci. Jste srdečně zváni do tohoto portálu lásky a Božího světla.

archanděl Chamuel

Věží a postupně celou budovou Freedom Tower v Miami ve státě Florida prostupuje Archanděl Chamuel, my se kolem propojujeme, zvětšujeme a zakořeňujeme a za námi jsou ve větším kruhu všichni mistři. Skrze nás světelný sloup propojuje střed Země a Centrální Slunce.

Z nás se stávají okvětní plátky kolem velkého květu života, ten je probarvený růžovou a fialovou.
Pod námi je v budově, ve městě a ve státě velké hemžení, pinožení, shánění, honění se za penězi a snadným životem, jako by štěstí a smysl života od toho odvisely.

Z naší perspektivy vysoko nad zemí vidíme malost člověka a jeho malé cíle i myšlenky.
Jen lidé, kteří si uvědomují boží sílu a boží přítomnost, nejsou malověrní, malicherní a mamonuchtiví.
Na město padají kvítky a někteří lidé je vidí a radují se z nich.

Korporace, banky a finančníci stále a vytrvale pracují pro vyschlá koryta. Koryta jsou děravá, a tak všechno úsilí se propadá a koryta jsou stále vyschlá...

Andělé létají nad městem a nad státem a nechávají se uvidět lidmi, kteří hledají více, než pozemský konzumní způsob života. Lidé, kteří se s anděly spojili, prožívají radost a uzří smysl svého žití, který dosud nenacházeli.
Svět v Miami a na Floridě se odděluje do dvou vrstev - na osvícenou a temnou. Osvícená vrstva osvěcuje temnou vrstvu pod sebou a světlo tak prostupuje do větší a větší hloubky. Vše se také spirálovitě rozvíjí do šíře.

Proces je velmi úlevný pro pracující lid, pro stát Florida i pro celé Spojené státy. Zažívají nepoznanou lehkost, radost, blaženost při spočinutí v náruči Stvořitele.

bottom of page