top of page

Texas

• Datum otevření: 21. 04. 2024

• Poselství: "Vstup do portálu a v merkabě budeš přemístěn na své nejvyšší místo v božím řádu, které ti náleží."

• Patronace: mistr Voosloo a paní Daria

• Barva: modrá, růžová, fialová

• Místo: Guadalope Peak, (Texas)

Dnešní portál světla v Texasu na nejvyšší hoře Guadalupe Peak je mimořádně potřebný pro celou Severní Ameriku. Je to portál stability a důležité ukotvení světla na ley liniích a jejich průsečíku energetických drah.

Já jsem alfa i omega, já jsem světlo světa. Žehnám vám milované a děkuji. Tento portál je výjimečné dílo, sloup světla a záchrany navždy a navěky.
A tak se staň

Stvořitel

Patronem portálu je mistr Voosloo a paní Daria. Tento portál je napojen na celý vesmír a je mimořádně důležitý maják světla. Zde se vše negativní rozpouští a transformuje. Zde se můžete oprostit od všeho z čím si nevíte rady, prosvětlit se a ukotvit světlo a lásku v sobě.

mistr Voosloo a paní Daria

Horou prostupuje veliký mistr Voosloo a okamžitě se navyšují vibrace.
Propojujeme se kolem hory, zakořeňujeme se do středu Země a prochází námi obrovská spirála DNA celého stvoření. Kolem nás jsou shromážděni mistři a nad horou levituje paní Daria.

Mistr Voosloo čistí odspodu vše nečisté, transformuje vše nefunkční až do jednotlivých buňek a paní Daria proces dokončuje, ošetřuje, uhlazuje.

Modrá ve spirále prochází horou a vynáší nás do hvězdné perspektivy, ze které vidíme stát Texas, Spojené Státy a celou Zemi, a vidíme tak uzdravující se místa a uzdravující se lidstvo.
Kolem hory stále držíme prostor a náš vnitřní zrak pozoruje z planetární perspektivy veškeré dění.
Mistr Voosloo uzdravuje důkladně a do hloubky Zemi i člověka, čistí vodu v řekách a zároveň lymfu člověka, Daria je hojivá síla.

Místa, kudy protékalo zlo, násilí, drogy, najednou proudí čistá energie a portál je připraven ochránit napravená místa v USA, posiluje již zde otevřené portály a je připraven pomoci při otevírání nových portálů v Jižní Americe.

Z tohoto místa se stává území, které očistí každého, kdo vejde do portálu na hoře Guadalupe.
V hoře se stále točí spirála, která se proměňuje na růžovou, poté na fialovou.
Je to velmi silný portál, jednoduchý svým založením, avšak mocný svou silou, kterou můžeme využít ke změně.

bottom of page