top of page

Nové Mexiko

• Datum otevření: 28. 04. 2024

• Poselství: "Buďte šťastní."

• Patronace: archanděl Ariel

• Barva: magentová, fialová, bělostná, zlatá

• Místo: hora Wheeler Peak (Nové Mexiko)

Portál světla v Novém Mexiku na nejvyšší hoře Wheeler Peak je moc důležitý pro celý stát i celou Severní Ameriku. Je to portál splněných přání a naplnění plánu duše každého člověka. Další důležité ukotvení světla ve světě.

Stvořitel

Patronem portálu je archanděl Ariel. Je to patron podpory naplnění plánu duše a uskutečnění svých plánů a představ. Víry v sebe a v Boží pomoc.

archanděl Ariel


Tvoří se veliký bělostný vír ve tvaru trychtýře a Archanděl Ariel se vznáší nad tímto místem. Uprostřed hory se objevuje mísa, která se zvětšuje a stává se obrovskou lázeňskou vanou.

Archanděl Ariel, přítomní mistři, matka Země a Stvořitel nás zvou do této lázně.

Je zde lazebnická péče o tělo i o duši, spočinutí v čistotě a blaženosti. Přináší nám to úplnou a naprostou úlevu od všeho těžkého a bolestného. Zváni jsou místní lidé, také Indiáni, kteří mají poraněnou pupeční šňůru s matkou Zemí. O všechny v lázni je pečováno velmi jemně a něžně. Mísa se otáčí a její okraje se rozšiřují na celou Zemi a stoupají do vesmíru.

Lidé z ní vycházejí nazí, čistí a s očištěnou myslí. Všichni jsme ve stavu nula, v počátku a ve stavu beztíže.

Zátěže a myšlenkové konstrukty komplikované mysli nás opustily a jsme jen bytosti otevřené Bohu.
V hoře v obrovské míse je substance, která zhmotnila Stvořitelovo "MILUJI TĚ". My se stáváme LÁSKOU.
Indiáni a lid této země dýchá v souladu s božím dechem a kolem nás víří posvátné boží symboly: květ života, platónská tělesa, modrá růže, hvězdný prach, merkaba, světlo boží jiskry v srdci, vzorec zlatého řezu, kódy stvoření a obnovy, tekutá magentová a fialová, květ lilie, léčivé paprsky tryskající z dlaní a nade vším Boží oko ...
Archanděl Ariel vše míchá a říká: "Tolik je tu toho pro vás. Je tu nekonečně mnoho stvořeno a připraveno pro váš krásný a šťastný život."

bottom of page