top of page

Chicago

• Datum otevření: 14. 3. 2024

• Poselství: "Nic nového nevymyslíš, člověče, než co já jsem do tebe vložil."

• Patronace: Saint Germain

• Barva: magentovo - fialová

• Místo: The Field Museum (Chicago)

Dnes otevřen velmi důležitý portál světla v Chicagu v budově muzea. Je to jeden z nejdůležitějších portálů světla v Severní Americe. Je to vítězství světla nad temnotou. Tento proces je nezvratný, a už dávno byl tento posun vědomí, ke kterému dnes došlo u všech lidí na Zemi předpovězen a dlouhá tisíciletí připravován. Jsme svědky historické události pro posun lidí na vyšší vibrační stupeň.

Stvořitel

Patronem portálu je Saint Germain. Je to velký mistr a představitel fialového plamene, který lidem přišel pomoci otevřít moudrost jejich duše a vstoupit do 5. dimenze. Budu pomáhat všem k jejich seberozvoji i pochopení dnešní přelomové doby. Stačí o pomoc požádat.

Já, Saint Germain, vás všechny vítám v tomto nádherném světle a rád vás očistím, posilním a podpořím v tom, aby jste našli sami sebe ve svém srdci, v lásce a radosti. Buďte šťastní a to vás ochrání před nástrahami současného světa.

Saint Germain

Zakořeňujeme silně do středu Země a mezi námi rozkročen fialovomagentový Saint Germain. Bude se čistit povšechno lidské. Čistí se všechno, z čeho nás jímá závrať, tedy cesty do vesmíru, čistí se vesmírný nepořádek, který lidstvo ve vesmíru zanechává a za který necítí zodpovědnost. Čistí se vše od okamžiku, kdy se lidské poznání oddělilo od vnímání celku a celistvosti vesmíru.

Mezi námi se tvoří spirála, propojení nebe a Země, silný světelný sloup. Nad námi je nádherná světelná kopule. Čištění probíhá poklidně.
Čistí se každá laboratoř, výzkumný ústav, každé vědecké pracoviště, atomový a nukleární výzkum, zemědělské laboratoře, čistí se laboratoře s pokusnými zvířaty, čistí se průmysl, především zbrojařský, čistí se dopravní infrastruktura, čistí se dopady developerských megafirem, čistí se farmaceutický průmysl, čistí se hospodaření s vodou a ostatními přírodními zdroji.
Čistí se velkolepé soukromé zájmy, které škodí lidem a planetě Zemi, čistí se zvůle vědeckých postupů proti přírodě.
Čistí se všude a vše, čistí se každý jednotlivý člověk a čistí se to, čím ho civilizace oddělila od přírodního řádu.
Vše probíhá velmi jemně s požehnáním Stvořitele a podporou Saint Germaina.
Uklidňuje se zmatek v lidských myslích a člověka zalévá pocit bezpečí a bezpodmínečné lásky.

My jsme jen kanálem, přes který čištění probíhá.

Proces se dokončuje.

bottom of page