top of page

Kalifornie

• Datum otevření: 7. 05. 2024

• Poselství: "Pane, učiň mne svým nástrojem." Tak se modli.

• Patronace: mistr Kuthumi

• Barva: tmavě modrá, magentová, fialová

• Místo: hora Mount Whitney, (Kalifornie)

Dnešní portál světla v Kalifornii na nejvyšší hoře Mount Whitney je nesmírně důležitý pro celou Kalifornii, pro její záchranu. Jedná se o portál záchrany a obnovy důležitých hodnot morálních i duchovních.

Stvořitel

Patronem portálu je mistr Kuthumi Je to představitel Božího řádu na Zemi. Přes posvátnou geometrii může Kalifornii i celým Spojeným státům pomoci. Je vítán každý, kdo do portálu vstoupí, je napojen na Vesmírný řád.

mistr Kuthumi

Uprostřed světelného sloupu vyrůstajícího z hory se usadila Moudrost vtělená do velikého Kuthumiho. Jsme zakotveni, andělé levitují kolem a středem dění prochází stříbrná nit zasahujíc do dalekých dimenzí. Nad horou a pak nad Kalifornií se roztáčí spirála a pod ní se propojuje vědomí lidí v jednotnou mysl - lidí velmi inteligentních a schopných až po lidi prosté, chudé, bez domova. Přichází uvědomění - JSME JEDNO.
Lidé chudí vstávají ze země a začínají hledat svou důstojnost a své lidství.

Nad Silicon Valley svítí nápis - buď pokorný člověče, chceš ovládat svět a životy druhých, ale bez pokory a lásky se můžeš propadnout do tmy pekla. Užívej moderní techniku, ale neztrať při tom vědomí jednoty a pěstuj v sobě lásku. Kultivuj své nitro, tělo i duši, to je to, co ti sluší. Bez bázně se dotýkáš nástrojů božích, ale utíkáš před zodpovědností.

Kuthumi hraje na nástroj a je slyšet píseň, kterou ještě člověk neslyšel.
Následovníci mistra Kuthumiho přicházejí k hoře Mount Whitney a sedají kolem. Užívají slastného pobytu v Kuthumiho auře.
Na nebi se objevují kosmické varhany a s touto nebeskou hudbou padá na Zem uzdravení a mír.

Kuthúmí inspiruje lidský potenciál.

bottom of page