top of page

Nevada

• Datum otevření: 21. 05. 2024

• Poselství: "Požádej a ukáži ti tvé místo v božím řádu. Mohu také kdykoliv změnit negativní situaci, ve které se nacházíš."

• Patronace: mistr Melchizedek

• Barva: fialová, modrá, zlatá

• Místo: hora Boundary Peak, (Nevada)

Dnešní portál světla v Nevadě na nejvyšší hoře Boundary Peak je vyjímečný svým nastavením a ukotvením vysokých vibrací světla pro celou Severní Ameriku. Je to portál moudrosti Boží a zakotvení jeho principů pro lidi.

Stvořitel

Patronem portálu je mistr Melchizedek Je patronem pravdy, posvátné geometrie a alchymie. Vše co se na Zemi v této době děje je z milosti Boží a jeho vůle. Vstupujte do tohoto portálu a otevře se vám moudrost vaší duše, vrátí se vám vaše dávné schopnosti.

mistr Melchizedek

Roztočila se energie na celou Nevadu a zaplnila celý prostor láskou, moudrostí, spokojeností, pokorou a odpuštěním za hříchy minulosti. Rozšířilo se to na celou Severní Ameriku a celou planetu.

Kolem hory Boundary se propojujeme, zakořeňujeme a zvětšujeme se a je též přítomno mnoho mistrů.
Melchizedek přichází z veliké dálky (i časové) a jak se přibližuje, jeho obraz mohutní.

V kruhu se míchají velmi jemné energie, při rotaci stále sílí a věci se dějí.

Vše se usazuje do Božího řádu, všechno hledá a nachází své místo - věci, děje, rostliny, živočichové, lidé a vztahy mezi nimi. Je to nádherná symfonie energií, kde každý tón této symfonie má své jasné a pevné místo - tak, jak to zamýšlel Stvořitel.

Složité cesty poznání a uvědomění se narovnávají, jejich kostrbatost a komplikovanost se uhlazuje, zjednodušuje a děje začínají plynout jako voda v řekách, jako vlny v oceánu.

My lidé jsme dotčeni velikou láskou Melchizedeka, jako velkého posla Stvořitelova. On vyjevuje to, co jsme dosud neviděli, on harmonizuje hmotný svět s duchovním, on pomáhá lidem tvořit v souladu s kosmickým řádem, on učí, jak být nástrojem a vládcem Lásky.

Tato Láska pokrývá celý stát Nevada, proniká do hnízd hazardu, kýčů a zpupného bohatství, do všech prázdných symbolů západní kultury. Melchizedekova Láska přetváří pýchu na pokoru, něžně posiluje a znovu rozsvěcuje boží jiskru v nás, vrací lidstvo na cestu pravdy.

bottom of page