top of page

Montana

• Datum otevření: 28. 05. 2024

• Poselství: "U mne vždy najdeš útěchu a porozumění. Kdykoliv se naladíš na krystal Země, uslyším tě."

• Patronace: Serapis Bey

• Barva: duhová, fialová, třpyt hvězd

• Místo: hora Granite Peak, (Montana)

Dnes otevřen další portál světla v Montaně na nejvyšší hoře Granite Peak. Portál je velmi důležitý svým zakotvením ve středu Země a propojením s ostatními portály světla v celé Americe. Je to portál stability a duchovní obrody.

Stvořitel

Patronem portálu je Serapis Bay, je pojítkem mezi nebem a Zemí, je nejvyšším učitelem života. Motivuje lidi, o sebe pečovali po fyzické, duchovní a emocionální stránce.
Serapis Bay

Serapis Bey přichází jakoby z nitra Země, je obsažen v celé hoře a kolem něj září nádherné krystaly nerostů, které můžeme žádat o pomoc.

Jsme shromážděni kolem hory, propojeni, zvětšeni a zakořeněni.

Z hory vychází jasná zář - světelný sloup dosahuje až ke hvězdám, rozpomínáme se na staré kultury. Telepaticky se ocitáme postupně a zároveň ve všech zaniklých vyspělých kulturách. Vnímáme stálé spojení s nimi a cítíme jejich podporu současným procesům přerodu.

Serapis Bey poskytuje lidem hluboké porozumění, očišťuje prostor, očišťuje Zemi do hloubky a očišťuje jemná těla, ošetřuje rozbité indiánské duše a uzdravuje jejich traumata z ukradené matky Země.
Serapis Bey nás utěšuje, uklidňuje a zprostředkovává komunikaci se starými kulturami, ze kterých si máme vzít hluboká poznání a vyvarovat se chyb, kterých se dopustili.

Kolem hory se velmi jemně a pomalu točí ve víru duhová substance míru, lásky a porozumění. Z hory kanou slzy - pokání, odpuštění, vděčnosti a dojetí.

bottom of page