top of page

Wyoming

• Datum otevření: 07. 06. 2024

• Poselství: "Jsi moje součást a miluji tě."

• Patronace: Paní Marie

• Barva: růžová - jako něha v srdci, bílá - jako mateřské mléko

• Místo: hora Gannett Peak, (Wyoming)

Dnes otevřen další velmi důležitý portál světla ve Wyomingu na nejvyšší hoře Gannett Peak. Je to portál svobody a vzájemné tolerance mezi národnostmi. Je to otevření průchodu světla, tolik potřebného pro tento čas. Pro všechny lidi se otvírá možnost vstoupit na další vyšší úroveň bytí. Záleží jen na nich, zda tuto možnost využijí. Vše je pro ně připraveno.

Stvořitel

Patronem portálu je Paní Marie. Je to představitelka soucitu, pravdy, lásky k bližnímu. Úcty ke všem lidem různé pleti a vyznání. Je patronkou dětí a je vždy připravena nám pomoci v těžkých chvílích, nemocech, trápení, ublížení. Jsem tu vždy pro Vás moji milovaní.

Paní Marie


Shromáždění kolem hory je uzemněné a propojené a uprostřed je veliká Paní Marie. Ze země kolem hory stoupá světelný sloup a mistři všechno prozařují svou čistou energií.

Paní Marie v magentové barvě láskyplně ošetřuje Wyoming, Indiány a ostatní lid v zemi, vysílá pečující energii všem dětem, které prožívají těžké dětství. Jsou to chomáčky něhy, co se kutálí z hory do nuzných obydlí i do bohatých sídel, ve kterých vyrůstají děti bez lásky.

Matky v zemi i v celých Spojených státech cítí podporu Paní Marie, aby mohly zvládnout mateřství i v těžkých či nuzných podmínkách, aby mohly dávat plnou lásku malým chlapcům, kteří už nebudou chtít válku, násilí a zabíjení.

Tento proces je velmi úlevný, něžný a naplňující hladová srdce po lásce. Je to spočinutí v mateřské náruči s plným odevzdáním se, je to vyživující energie jako mateřské mléko, je to bezstarostnost a důvěra v naprostou ochranu a bezpečí u Stvořitele.

Nad portálem se roztáčí veliká spirála něžných energií, rozšiřuje se po celé Zemi a stoupá do vesmíru.

bottom of page