top of page

Colorado

• Datum otevření: 14. 06. 2024

• Poselství: "Obejmi strom, přivoň ke květině, omyj se vodou a napij se."

• Patronace: mistr Kuthumi

• Barva: všechny odstíny zelené a modré

• Místo: hora Mount Elbert, Colorado

Dnes otevřen další velmi důležitý portál světla, který je napojen na celý Vesmír na planety devítidimenzionální mřížky a z Vesmíru nám přichází veliká pomoc pro tento portál světla, pro celé Colorado i celou Severní Ameriku.

Stvořitel

Patronem portálu světla je mistr Kuthumi, je představitel práce s posvátnou geometrii, pracuje na krystalické mřížce kolem Země. Aktivně se účastní navyšování vibrací Země tolik potřebné pro vstup do 5.dimenze. Jste vítání v tomto portále, který je napojen na celý Vesmír.

Mistr Kuthumi

Na vrcholku hory se soustřeďuje energie naše, mistrů i mistra Kuthumiho.

Kolem hory, kam až lze dohlédnout, se shromažďují lidé - Indiáni, míšenci, zlatokopové...

Aktivuje se stará moudrost, ruší se důsledky zlatokopeckých válek. Ze Země vyvstávají jednotlivé osudy indiánských rodin, jsou ošetřovány a je též oživována a zavlažována poničená a vyčerpaná krajina. Horou prorůstá vysoký strom - je oporou, jistotou, propojením mezi přírodou a člověkem, mezi vodou a větrem, mezi ohněm a vodou, mezi nebem a Zemí.

Koruna stromu košatí, stává se ochranným stínem i závlahou.

Ten strom je Kuthumi.

Defilují tu symboly - semeno, plod, potrava, šťáva, krása, budoucnost, Květ Života, posvátná geometrie .

bottom of page