top of page

Nebraska

• Datum otevření: 21. 06. 2024

• Poselství: "Odlož pýchu, člověče a já přijdu k tobě."

• Patronace: Stvořitel

• Barva: bílá, zlatá, světle i tmavě modrá

• Místo: budova State Capitol, Lincoln

Byl úspěšně otevřen další už 21. portál světla v Severní Americe ve státě Nebraska ve Státním Kapitolu ve městě Lincoln. Je to portál Boží sily a pravdy, spravedlnosti pro všechny lidi.

Stvořitel

Patronem portálu je Stvořitel. Vše se děje z jeho vůle a podle jeho plánu. Všem prokazuje Boží milost.

Otevírá se portál plný lásky, něhy a pochopení.

Propojeni a zakořeněni se zvětšujeme a s podporou mistrů držíme prostor a vnímáme mocnou energii Stvořitelovu. Probíhá velká očista, aby byl očištěn původní záměr Stvořitele o stvoření člověka, jako obrazu božího, jako zmnožení možností replikovat sebe sama. Uprostřed portálu rotuje zvětšující se bílá koule, která vše kolem prostupuje a prostor uvnitř i vně zlátne.

Otevírání portálu probíhá beze slov, je hluboké ticho a všude přítomná prázdnota, která nás vrací k sobě samým a k božskému v nás,

Ve víru se točí historie i současnost a to plyne bez posuzování a hodnocení a každý cítíme svou spolupatřičnost ke všemu stvořenému a zjevenému a zároveň také zodpovědnost za svůj díl.
"Pýcha je to, co brání být se mnou ve spojení. Odlož pýchu člověče a pak poznáš věčnost." Stvořitel
Vidíme poklady stvoření, poklady Matky Země - vzduch, vodu, flóru i faunu a uprostřed život člověka, jako nejvzácnější a nejpodivuhodnější dar boží.

Portál září dodaleka.

bottom of page