Úvod


Otevření Vyšehradského portálu, naplňuje dávné proroctví kněžny Libuše. Znovuzrození živoucí síly ve vertikále Božského Světla a horizontu pozemské roviny bytí. Věčné žehnání milostí Boží v živém spojení Nebe a Země. Povstává nový potenciál uvést pozemské žití do rovnováhy. Portál odkázán celé Praze a jeho působení je rozšířeno daleko za hranice naší země.